Интервју за Добредојде Македонија Велкам Центарот co Чарлс Гарет, Британски амбасадор во Република Македонија

FacebookTwitterLinkedinemailPrint Интервјуто го водеше: Милица Трпевска, бивша ученичка на Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“

Read more